האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות

10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם לפחות אחד מבין הקורסים הפואטיקה של הסיפורת, גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני, מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏מביניהם מומלץ הקורס הפואטיקה של הסיפורת‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט, ד"ר דולי בן-חביב (‏פרק 4‎)‏; הדר יעקובסון, נגה שי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' הלל דלסקי, ד"ר רות גינצבורג, ד"ר רחל ויסברוד, נורית חרמון, רוני אמיר

זהו קורס מונוגרפי, במהדורה מעודכנת, העוסק מצד אחד במכלול יצירתה הגמורה של ג'יין אוסטן, ומצד אחר בהיכרות עם היבטים שונים של ביקורת הספרות כפי שהם מתבטאים בפרשנויות של יצירותיה. אין הקורס מתמקד במתן פרשנויות ליצירותיה של ג'יין אוסטן, אלא בהצגת מבחר פרשנויות קיימות לששת הרומנים שלה, וזאת כדי להציג בעיות ספציפיות בביקורת על יצירותיה, לבדוק הנחות ביקורתיות מובלעות, ולהכיר היכרות כללית כמה זרמים בביקורת המאפיינים את המאה ה-20. כמו כן, הקורס מקנה מיומנות בקריאת מאמרי ביקורת על טקסט ספרותי.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר א2025.