האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10390 מלחמה ואסטרטגיה

10390 מלחמה ואסטרטגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יהושפט הרכבי, פרופ' תמר הרמן, ד"ר אריאלה גרוס-רופא (‏כתיבת מדריך הלמידה‎)‏

יועץ פיתוח: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' ג'רלד שטיינברג, פרופ' גבי בן-דור, פרופ' אברהם בן-צבי

מטרת הקורס היא הכרת הגישות בתחום הביטחון, המלחמה והאסטרטגיה וניתוחן, תוך כדי שילוב תאוריות וגישות אנליטיות עם מקורות היסטוריים.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מורכב מספרו של יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה, ממקראה (‏הכוללת מאמרים בעברית ובאנגלית‎)‏, מהרצאות וידאו מוקלטות וממדריך למידה.

נושאי הלימוד

הקורס עוסק בהיבטים שונים של מלחמה ושל ביטחון לאומי, ובהם: הגדרות, תאוריות וגישות; מוסר ומלחמה במשפט הבין-לאומי; ארגונים בין-לאומיים; נשק לא קונוונציונלי והרתעה גרעינית; לוחמה אסימטרית; הפיקוח האזרחי על הצבא; יחסי חברה-צבא והרגישות לחללים; מלחמה, התקשורת ודעת קהל; כלכלת ביטחון; טכנולוגיה; סיום מלחמות וסכסוכים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.