האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל

10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס תנועות חברתיות ומחאה פוליטית וכן אחד מבין הקורסים בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, מבוא לפוליטיקה השוואתית,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, יובל לבל

יועצים: פרופ' דני פילק, פרופ' מיכאל שלו

העלייה הניכרת ברמת הפעילות החוץ-פרלמנטרית ובהשתתפות הציבור בפוליטיקה בישראל בעשורים האחרונים, והשינוי ביחסי הכוחות בין השחקנים בזירה הפוליטית הביאו גם לשינוי במוקדי המחקר, בעיקר בתחומי מדע המדינה והסוציולוגיה הפוליטית אל חקר התנועות החברתיות. יותר ויותר מחקרים עוסקים היום באופי ובצורות של השתתפות הציבור בפוליטיקה בכלל ובתנועות חברתיות בפרט, ובהשלכותיה החיוביות והשליליות על תהליכי קבלת ההחלטות ויישומן. בד בבד, ניכר שינוי מסוים גם בתפיסת העבר, עם ככל שנחשפות ראיות חדשות לקיומן ולפעילותן של התארגנויות חוץ-פרלמנטריות, שנעלמו הוסתרו מן העין הציבורית.

חומר הלימוד

מקראת הקורס, המחולקת לתשעה שערים, כוללת מבחר מאמרים, קטעי מחקר ופרקי ספרים (‏‏בעברית ובאנגלית‎‎)‏‏ העוסקים בתנועות חברתיות ובגילויי מחאה פוליטית בישראל של מגזרים שונים ובנושאים שונים. למקראה נלווה מדריך למידה.

שער ראשון: חברה אזרחית ומחאה: אופי כללי, מרחבי מחאה, כיסוי תקשורתי.

שער שני: מחאה כלכלית-חברתית: מחאה מזרחית, מחאת קיץ 2011.

שער שלישי: מאבקים ציבוריים בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

שער רביעי: מחאת הציבור הערבי.

שער חמישי: מחאות החרדים.

שער שישי: פמיניזם ומחאת נשים.

שער שביעי: מחאה בנושאי סביבה.

שער שמיני: זכויות אדם ואזרח.

שער תשיעי: מחאה ותרבות.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.