האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10408 מבוא ללימודי תקשורת

10408 מבוא ללימודי תקשורת‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, פרופ' אורן סופר, ד"ר דוד לוין, סיגל רבינא

יועץ: פרופ' מוטי רגב

קורס זה מניח את התשתית ללימודי התקשורת באו"פ, ויכול לשמש גם כקורס מרחיב-דעת לסטודנטים שאינם לומדים לקראת תואר בתקשורת.

הקורס עוסק בהרחבה בסוגיות שונות שעניינן תקשורת ההמונים, בהן מודלים ותאוריות מרכזיים בתחום חקר התקשורת, שאלות פוליטיות-נורמטיביות שקשורות בתקשורת המונים כמו דיון במקומה של התקשורת בחברה דמוקרטית, הפוטנציאל של מדיה חדשים לשינוי השיח החברתי, התנגשות האוריינטציה המסחרית של אמצעי התקשורת עם המחויבויות החברתיות שלהם ועוד. כמו כן דן הקורס גם בסוגיות ששייכות לעיצוב ה"טקסט" התקשורתי ובכוחות הכלכליים, המקצועיים והחברתיים המשפיעים על הבניית תכני התקשורת. לבסוף, הקורס מציג שינויים שחלו בהיצע ובשימוש בתקשורת בתחילת המאה ה-21, בזיקה למדיה חדשים, לתהליכי גלובליזציה ולשינויים בכלכלת התקשורת.

מטרות הקורס

חומר הלימוד


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.