האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10408 מבוא ללימודי תקשורת

10408 מבוא ללימודי תקשורת1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, פרופ' אורן סופר, ד"ר דוד לוין, סיגל רבינא

יועץ: פרופ' מוטי רגב

קורס זה מניח את התשתית ללימודי התקשורת באו"פ, ויכול לשמש גם כקורס מרחיב-דעת לסטודנטים שאינם לומדים לקראת תואר בתקשורת.

הקורס עוסק בהרחבה בסוגיות שונות שעניינן תקשורת ההמונים, בהן מודלים ותאוריות מרכזיים בתחום חקר התקשורת, שאלות פוליטיות-נורמטיביות שקשורות בתקשורת המונים כמו דיון במקומה של התקשורת בחברה דמוקרטית, הפוטנציאל של מדיה חדשים לשינוי השיח החברתי, התנגשות האוריינטציה המסחרית של אמצעי התקשורת עם המחויבויות החברתיות שלהם ועוד. כמו כן דן הקורס גם בסוגיות ששייכות לעיצוב ה"טקסט" התקשורתי ובכוחות הכלכליים, המקצועיים והחברתיים המשפיעים על הבניית תכני התקשורת. לבסוף, הקורס מציג שינויים שחלו בהיצע ובשימוש בתקשורת בתחילת המאה ה-21, בזיקה למדיה חדשים, לתהליכי גלובליזציה ולשינויים בכלכלת התקשורת.

מטרות הקורס

  • לאפשר היכרות רחבה עם תחומים וסוגיות בתקשורת.

  • להקנות כלים ומושגים בחקר התקשורת.

  • לפתח יכולת לזהות את הכוחות והקונפליקטים המעצבים את השיח התקשורתי.

  • להדגיש את רב-התחומיות של מחקר התקשורת, במיוחד כנקודת מפגש בין כלים ומושגים מתחומי הסוציולוגיה, מדע המדינה ומדעי הרוח.

חומר הלימוד

  • הספר מבוא לתקשורת המונים מאת דניס מקווייל (‏‏מתורגם לעברית‎‎)‏‏

  • הספר סוגיות מפתח בתאורית המדיה מאת דן לאפי (‏‏מתורגם לעברית‎‎)‏‏

  • מדריך למידה

  • אתר קורס שבו עזרים והדרכות מפורטות ללמידה


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.