האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10412 פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם

10412 פילוסופיה יהודית בימי הביניים: מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

ידע קודם מומלץ: קורסים במדעי היהדות ובפילוסופיה.

פיתוח הקורס: ד"ר רפאל ישפה (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אסתי אייזנמן; טובה צורף, ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסף דן, פרופ' מנחם קלנר, פרופ' שלום רוזנברג, פרופ' דב שוורץ

הקורס דן בהתפתחות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים מר' סעדיה גאון (‏942-882‎)‏ ועד ר' משה בן מימון (‏1204-1135‎)‏. הקורס מתמקד בסוגיות חשובות בהגותם של ראשוני הפילוסופים היהודים ובזיקתם לאסכולות שונות, תוך הסתמכות על ניתוח קטעים מתוך כתביהם הפילוסופיים של הוגי דעות יהודים, כולל השוואות לעמדות דומות ושונות הן ביהדות והן במקורות הפילוסופיים היווניים והערביים.

חומר הלימוד

כרך א: יסודות

יחידה 1

מבוא: ראשית הפילוסופיה היהודית, מהי פילוסופיה יהודית?

יחידה 2

ר' סעדיה גאון והכלאם

יחידה 3

הנאו-אפלטוניות היהודית: ר' יצחק ישראלי ור' שלמה אבן גבירול

יחידה 4

חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה

כרך ב: מעברים

יחידה 5

פרשנות פילוסופית של המקרא: ר' אברהם אבן עזרא

יחידה 6

ר' יהודה הלוי וביקורת הפילוסופיה האריסטוטלית

יחידה 7

ר' אברהם אבן דאוד והאריסטוטליות

כרך ג: הרמב"ם

יחידה 8

הרמב"ם: תורת העיקרים

יחידה 9

הרמב"ם: מורה הנבוכים (‏א‎)‏

יחידה 10

הרמב"ם: מורה הנבוכים (‏ב‎)‏