האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10422 מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה

10422 מהאבות עד לשופטים: בין מקרא להיסטוריה

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' חנוך רביב (כתיבה), ד"ר סינתיה אדנבורג, ד"ר שלומית ירון, ד"ר מיכאל קוכמן; רינה סקוטלסקי (עריכה)

אחראי אקדמי: פרופ' בוסתנאי עודד

יועצים: פרופ' שמואל אחיטוב, ד"ר צפרירה בן-ברק

המקרא מספק את העדות הישירה היחידה על קורות ישראל בתקופה זו, ולפיכך המטרה הראשונה היא ללמוד להעריך את המהימנות ההיסטורית של התיאור המקראי תוך ניתוח המגמות ההיסטוריוגרפיות השונות. הכרת מקורות חוץ-מקראיים ולימוד הרקע ההיסטורי של המזרח הקדום באלף השני לפסה"נ מסייעים לבחון את מהימנותן של המסורות המקראיות ולהגדיר את זמנן של התקופות הנלמדות בעקבות ביקורת המקרא. הסטודנט ילמד גם על המוסדות החברתיים של שבטי ישראל מכאן וערי כנען מכאן כדי להבין את התמורות שחלו בישראל עם המעבר מניידות ליישוב קבע.

הקורס מחולק לארבע חטיבות. חטיבה א עוסקת בבעיות עקרוניות בחקירת ראשית ישראל ותהליך צמיחתו, וכמו כן בוחנת את השאלה האם קיים רקע היסטורי לסיפורי האבות. היא גם מתארת את התנאים ששררו בארץ-ישראל בתקופת הברונזה התיכונה. חטיבה ב מתארת את התנאים בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת, שבסופה מופיעים שבטי ישראל על במת ההיסטוריה. חטיבה ג דנה במסורות המקראיות על יציאת מצרים וכיבוש הארץ לאור המחקר המודרני. חטיבה ד מפרטת את תהליך ההתנחלות של שבטי ישראל בארץ-ישראל.

חומר הלימוד

חטיבה א:

תיאורי האבות על רקע תקופת הברונזה התיכונה

יחידה 1

בעיות בחקירת מסורות האבות

יחידה 2

כנען במאות הי"ט-י"ח לפסה"נ

חטיבה ב:

כנען בתקופת הברונזה המאוחרת

יחידה 3

כנען במאות הט"ז-י"ד לפסה"נ

יחידה 4

כנען במאות הי"ג-י"ב לפסה"נ

חטיבה ג:

צמיחת עם ישראל

יחידה 5

מסורות יציאת מצרים והנדודים

יחידה 6

כיבוש כנען במסורת המקראית

יחידה 7

הגישות השונות במחקר לבעיית כיבוש הארץ

חטיבה ד:

ישראל בארצו

יחידה 8

היאחזות והתנחלות

יחידה 9

ההתנחלות בעבר הירדן המזרחי והתנחלויות המשנה בארץ-ישראל