האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם

10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה.

פיתוח הקורס: פרופ' חגי ארליך (‏כתיבה‎)‏, פרופ' מוסטפא כבהא, ד"ר איריס אגמון, ד"ר משה אהרונוב, פרופ' מיכאל אפל, ד"ר אבישי בן-דרור, פרופ' משה גמר, ד"ר דרור זאבי, פרופ' מאיר חטינה, ד"ר אתי תרם; ד"ר מירה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ישראל גרשוני, פרופ' יהושע פורת

הקורס עוסק בתולדות המזרח התיכון, ומתמקד בארצותיו ובקהילותיו הערביות מאז הפך לאזור של מדינות מודרניות. הקורס דן בעיקר במצרים, בעראק, בעבר-הירדן, בערביי ארץ-ישראל, בלבנון, בסוריה ובמדינות חצי האי הערבי, אך מתייחס גם תורכיה, איראן, ארצות הנילוס וצפון-אפריקה.

הקורס מציע דיון מפורט בתמורות ובתהליכים הפנימיים בכל אחת מהארצות שנזכרו. לוז הדיון הוא ההיבט הפוליטי, אך הוא שזור היטב בהיבטים נוספים, ובעיקר בתמורות החברתיות, הכלכליות, התרבותיות והאידאולוגיות.

במשולב עם הדיון בארצות הנפרדות, הקורס מתמודד עם תופעת היותו של האזור מכלול אחד. החברה באזור, על כל השוני הפנימי המצוי בה, היתה ונשארה ברובה משתייכת לדפוסי הזהות והתרבות האסלאמיים המסורתיים, כמו גם לאלה הערביים המודרניים; התפתחותה הפוליטית והתרבותית של החברה במזרח התיכון, ובעיקר התמודדותה עם המערב, על מעצמותיו ועל ערכיו, התנהלה גם במסגרת ובקצב כל-אזוריים. הקורס עוקב אחר התפתחותן של התקופות העיקריות, החל מ"תור הפרלמנטריזם" של שנות העשרים ועד הקמת "הליגה הערבית" ב-1945.

חומר הלימוד

ספר א (‏יחידות 2-1‎)‏: "רוח שנות העשרים" – עידן אי-האלימות באזור, וכן תולדותיה של מצרים באותו עשור.

ספר ב (‏יחידות 4-3‎)‏: ארצות המנדט הבריטי בשנות העשרים – עראק, עבר-הירדן וערביי ארץ-ישראל.

ספר ג (‏יחידות 6-5‎)‏: ארצות המנדט הצרפתי בשנות העשרים – לבנון וסוריה; חצי האי הערבי בין מלחמות העולם.

ספר ד (‏יחידות 10-7‎)‏: שנות השלושים – משברים ומרי – דיון במאפיינים האלימים של עשור שנות השלושים, במשברים הכלכליים והחברתיים, ובפריצת מעמד הביניים והנוער המשכיל לפוליטיקה של מצרים, של עראק, של הפלסטינים, של לבנון ושל סוריה. ניתוח התמורות הרעיוניות שליוו את הפוליטיקה החדשה.

ספר ה (‏יחידות 12-11‎)‏: מלחמת העולם השנייה – כיבושים ותנופה – דיון בתמורות שחוללה מלחמת העולם השנייה ובתנופה שיצרה לתהליכים שאירעו בעשורים שבין המלחמות לקראת עיצוב המזרח התיכון משנות החמישים ועד ימינו (‏יחידה 11‎)‏. חזרה על תולדות האזור 1946-1920, באמצעות מאמרים נוספים על ידי כמה ממיטב היסטוריונים (‏יחידה 12‎)‏.