האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10430 התנהגות ארגונית-מיקרו

10430 התנהגות ארגונית-מיקרו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / ניהול

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר שרון אריאלי-לנגר, ד"ר אורלי טנא-גזית, ד"ר שלומית פרידמן, ד"ר אייל רכטר, פרופ' שרון טוקר, ד"ר עדי עמית

יועצים: פרופ' שאול אורג, ד"ר מיקי אייזנמן, ד"ר אנדרי אלסטר, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר שושי חן, ד"ר ליאת לבונטין, ד"ר ליעד עוזיאל, פרופ' רונית קרק, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ, פרופ' לילך שגיב

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע והיכרות עם מושגי יסוד הקשורים בהתנהגותם של יחידים וקבוצות בארגונים. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים תאוריות ומודלים ממגוון רחב של דיסציפלינות, כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדעי הניהול. הקורס ממוקד בתהליכים ברמת המיקרו והמזו, ולפיכך יחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של תאוריות בתחום המוטיבציה, לחץ ושחיקה, אישיות, תפיסה, למידה עמדות ורגשות, כמו גם תהליכים קבוצתיים המתרחשים בצוותי עבודה.

נושאי הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏. מי שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.