האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10430 התנהגות ארגונית-מיקרו

10430 התנהגות ארגונית-מיקרו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / ניהול

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים‏, ד"ר שרון אריאלי-לנגר, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר אורלי טנא-גזית, ד"ר ליאור לב, ד"ר הילה הופשטטר, ד"ר אייל רכטר

יועצים: ד"ר מיקי אייזנמן, ד"ר אנדרי אלסטר, פרופ' רונית בוגלר, פרופ' רבקה בר-יוסף, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' מינה וסטמן, פרופ' אריה נדלר, פרופ' יצחק סמואל, ד"ר ליעד עוזיאל, פרופ' ענת רפאלי, פרופ' לילך שגיב, פרופ' אריה שירום

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע והיכרות עם מושגי יסוד הקשורים בהתנהגותם של יחידים וקבוצות בארגונים. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים תאוריות ומודלים ממגוון רחב של דיסציפלינות, כולל פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדעי הניהול. הקורס ממוקד בתהליכים ברמת המיקרו והמזו, ולפיכך יחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של תאוריות בתחום המוטיבציה, לחץ ושחיקה, אישיות, תפיסה, למידה עמדות ורגשות, כמו גם תהליכים קבוצתיים המתרחשים בצוותי עבודה.

נושאי הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏. מי שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.