האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10431 מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה

10431 מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה


1