האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נחמיה לבציון (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' דפנה אפרת, ד"ר דניאלה טלמון-הלר; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' בוטרוס אבו-מאנה, פרופ' מנחם בן-ששון, פרופ' משה גיל, פרופ' אבנר גלעדי, פרופ' מיכאל וינטר, פרופ' מאיר חטינה, פרופ' אהרון ליש, פרופ' חוה לצרוס-יפה, ד"ר שרה סבירי, פרופ' שרה סטרומזה, פרופ' עמנואל סיון, פרופ' איתן קולברג, פרופ' מאיר בר-אשר, ד"ר אטאללה קופטי, ד"ר רון שחם

הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם ועד ימינו. הקורס בוחן כיצד ובאילו נסיבות התגבשו כמה מתפיסות היסוד של האסלאם ומוסדותיו, ואילו שינויים עברו בתמורות שידע העולם המוסלמי. כמסגרת וכרקע הכרחיים להבנת הדינמיקה של דת האסלאם משולב בקורס מידע בסיסי על דת האסלאם ועל ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארצות האסלאם. בלימוד דינמיקה זו כוונת הקורס היא ליצור רצף היסטורי של דת האסלאם מהאסלאם הקלאסי לאסלאם המודרני. הבנת התהליכים ההיסטוריים הנסקרים בקורס זה יכולה גם לשמש בסיס ללימוד תולדותיו של המזרח התיכון המוסלמי, כגון בקורס מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

לידתה של דת: נביא וקהילת מאמינים

יחידה 2

הכיתות באסלאם: ירושת הנביא, בעיית הח'ליפות והפילוג באסלאם

יחידה 3

מערביות לאסלאם: התאסלמות העמים הנכבשים ומשמעויותיה

כרך ב

יחידה 4

התפתחות המשפט האסלאמי

יחידה 5

שאלות תאולוגיות והשלכותיהן הפוליטיות

יחידה 6

המיסטיקה האסלאמית

כרך ג

יחידה 7

בין עלמאא לשליטים בימי הביניים המאוחרים

יחידה 8

מיסוד האסלאם: משפט, חינוך ומיסטיקה

יחידה 9

התפשטות האסלאם באסיה ובאפריקה

כרך ד

יחידה 10

התחדשות ורפורמה על סף התקופה המודרנית

יחידה 11

לנוכח אתגר המערב

יחידה 12

מרי ומהפכה באסלאם המודרני

הקורס משלב קטעי קריאה (‏בעברית‎)‏ מתוך ספרות המחקר המזרחנית, המייצגים גישות שונות במחקר, וכן קטעי תעודות ומקורות המשקפים את הבנת האסלאם את עצמו.