האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים

10436 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור (‏כתיבה‎)‏, פרופ' יצחק חן, פרופ' ישראל שצמן, פרופ' דפנה אפרת, ד"ר גלית נגה-בנאי, ד"ר איריס שגריר; טובה צורף (‏עריכה‎)‏, גילה ברון (‏עיצוב‎)‏

בתקופה שבין המאה ה-4 למאה ה-10, הידועה בשם "ימי הביניים המוקדמים", התגבשו היסודות לתרבות ימי הביניים, והתלכדו מאפייני התרבות האירופית, כפי שהיא מוכרת לנו עד היום. הקורס פותח במעבר מהעת העתיקה לימי הביניים, ובוחן לעומק את המורשות השונות של העולם העתיק: המורשת היוונית-הרומית, המורשת היהודית-הנוצרית והמוסדות והמנהגים של העמים "הברברים". הקורס עוסק בתקופה רבת שינויים ותהפוכות, ובאופני הניתוח ההיסטורי של התופעות הבולטות בה. הוא מתמקד בעיקר בממלכה הפרנקית, אך עוסק גם בממלכות אחרות, ובכוחות שמחוץ לאירופה המערבית.

בקורס מוצגים מקורות רבים מן התקופה, רובם כתובים ואחרים שרידים של תרבות חומרית. כמו כן, משולבים בו תרגומי מחקרים מרכזיים שנכתבו בעשרות השנים האחרונות.

חומר הלימוד

מבוא

האימפריה הרומית ומורשתה / ישראל שצמן

כרך א

יחידה 1

הנצרות הקדומה

יחידה 2

הברברים

כרך ב

יחידה 3

ממלכת הפרנקים בימי כלוביס ויורשיו (‏התקופה המרובינגית‎)‏

יחידה 4

ממלכת הפרנקים בימי קרל הגדול ויורשיו (‏התקופה הקרולינגית‎)‏

יחידה 5

ממשל, חברה וכלכלה בממלכת הפרנקים

כרך ג

יחידה 6

נזירים ומנזרים במערב הנוצרי

יחידה 7

תרבות ואמנות: הרנסנס הקרולינגי

כרך ד

יחידה 8

על גבולה של אירופה: ביזנטיון והאסלאם

יחידה 9

הים התיכון במעבר מהעת העתיקה לימי הביניים: דיון בתזה של פירן

חומר הלימוד של יחידה 4 כולל את ספרו של איינהרד, חיי קרל הגדול (‏תרגום: י' חן; האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏.