האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי

10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר ניסים כהן (‏כתיבה‎)‏, פרופ' שלמה מזרחי (‏כתיבה‎)‏, שי שקרוב; יעל אונגר (‏‏עריכה‎‎)‏‏

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' אסף מידני, פרופ' קרין נהון, ד"ר דגנית אופק, ד"ר איתי בארי, ד"ר אבישי בניש, ד"ר עמוס זהבי, ד"ר מיקי מלול, ד"ר מעוז רוזנטל, ד"ר דניאלה שנקר-שרק, ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר

המינהל הציבורי הוא הזרוע הביצועית של הממשל, האחראית להוצאה לפועל של מדיניותו. ככזה, יש למינהל הציבורי השפעה משמעותית על חיי האזרחים ועל המשק. תכליתו של קורס זה היא להקנות מושגי יסוד, גישות תאורטיות ומודלים יישומיים הכרוכים בהבנת המינהל והניהול הציבורי. מלבד ההיכרות עם הבסיס התאורטי, מודגש בקורס מקרה הבוחן הישראלי (‏מינהל וניהול ציבורי בישראל‎)‏.

נושאי הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס יסודות המינהל הציבורי. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.