האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות

10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא ללימודי תקשורת.

פיתוח הקורס: ד"ר ערן פישר (‏‏כתיבה‎‎)‏‏, ד"ר דנה קפלן, פרופ' אורן סופר, נאוה סגל; רות רמות, אורנה כהן-שורץ, זהר לביא (‏‏עריכה‎‎)‏‏

אחראי אקדמי: ד"ר ערן פישר

יועצים: פרופ' חנה אדוני, פרופ' דן כספי, פרופ' עמית שכטר, ד"ר ז'רום בורדון, ד"ר אלי דרזנר, ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר, ד"ר עמית פינצ'בסקי, ד"ר פול פרוש, , ד"ר רבקה ריב"ק

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא להצביע על ההקשרים הטכנולוגיים, חברתיים, ותרבותיים בהם נטועים אמצעי התקשורת. ההנחה העומדת בבסיס הקורס היא כי אמצעי התקשורת – מהכתב עד האינטרנט – הם בראש ובראשונה מדיה חומריים, טכנולוגיות. לטכנולוגיות הללו יש היסטוריה וסוציולוגיה: הן נולדו בהקשרים חברתיים וחומריים מסויימים, עוצבו בידי שחקנים חברתיים שונים, וכרוכות בשינויים עמוקים בחיי היומיום ובמבנה החברתי. הקורס זה מפנה את המבט לאמצעי התיווך עצמם. התבוננות כזאת מעלה שאלות כגון: באילו נסיבות פותחו טכנולוגיות התקשורת? כיצד ניתן להבין את ההיסטוריה של פיתוחים אלו? מה הזיקה בין ההיסטוריה של אמצעי התקשורת ובין ההיסטוריה החברתית בכלל? ואלו השפעות היו לטכנולוגיות תקשורת שונות על המבנה החברתי, הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות, והקהילה?

הקורס, אם כן, מציב את שאלת הזיקה ההדדית בין טכנולוגיות תקשורת ובין ארגון חברתי במרכזו. לא ניתן לחשוב על חברות מודרניות – מורכבות, דמוקרטיות, קפיטליסטיות, מדעיות ,וטכנולוגיות – ללא אמצעי התקשורת שלהן. אחת הטענות ההיסטוריות שתלווה את הקורס היא כי אנו חיים כעת לראשונה בהיסטוריה האנושית בעידן בו טכנולוגיות התקשורת והמידע הן גם הפרדיגמה הטכנולוגית הדומיננטית בחברה. 

נושאי הלימוד

לקורס מצורפת מקראה תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה