האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות

10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא ללימודי תקשורת.1

פיתוח הקורס: ד"ר חנן גולן ואורן טוקטלי (‏כתיבה‎)‏, פרופ' אורן סופר, נאוה סגל; רות רמות, אורנה כהן-שורץ, זהר לביא (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דב שנער

יועצים: פרופ' חנה אדוני, פרופ' דן כספי, פרופ' עמית שכטר, ד"ר ז'רום בורדון, ד"ר אלי דרזנר, ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר, ד"ר עמית פינצ'בסקי, ד"ר פול פרוש, ד"ר רבקה ריב"ק, ד"ר דנה קפלן

מטרות הקורס

הסוגיות המרכזיות הנדונות בקורס הן: ההתפתחות ההיסטורית והנוכחית של טכנולוגיות תקשורת; הביטויים החברתיים והתרבותיים של טכנולוגיות התקשורת; ההשפעה ההדדית בין טכנולוגיות התקשורת לבין אופיין של חברות; יחסי הגומלין בין השינויים בטכנולוגיות התקשורת, ההתארגנות החברתית והפוליטית והתפיסות התרבותיות המלוות אותם; דיגיטליוּת, אמצעי תקשורת חדשים והחברה הפוסט-תעשייתית; הקשרים בין טכנולוגיות תקשורת, חברה ותרבות בישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1

טכנולוגיה, תקשורת וארגון חברתי

יחידה 2

טכנולוגיה וחברה: גישות תאורטיות

יחידה 3

השלכות חברתיות של תקשורת עכשווית

יחידה 4

אמצעי תקשורת חדשים ופיקוח על המידע

יחידה 5

טכנולוגיות של תקשורת בסדר העולמי החדש

יחידה 6

מדיניות תקשורת בסביבה משתנה: ישראל

מקראה

אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.