האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10440 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית

10440 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' רפאל ניר (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, מינה עפרון, ד"ר חיים כהן; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' מנחם צבי קדרי

יועצים: פרופ' אילן אלדר, פרופ' משה בר-אשר, פרופ' אבי הורוביץ, פרופ' יוסף יהלום, פרופ' אשר לאופר, פרופ' שלמה מורג, פרופ' רפאל ניר, פרופ' גד בן-עמי צרפתי, פרופ' חיים רבין, פרופ' אורה שורצולד

קורס זה הוא חטיבה אחת מתוך שלוש חטיבות המהוות מכלול שבו נסקרים רובדי הלשון העברית לתקופותיה. שלוש החטיבות מציגות תיאור דיאכרוני מקיף, ראשון מסוגו, ללשון העברית, המשתרע על פני כ-3,200 שנה, מלשון המקרא הקלאסית עד הלשון המודרנית של ימינו.

מטרות הקורס

  • להקנות מושגי יסוד על הרבדים השונים בתולדות הלשון העברית.

  • לסייע בהבנת בעיות המוצא וההתגבשות של כל רובד על חטיבותיו ומקורותיו.

  • לפתח מודעות למערכות לשוניות מקבילות המלוות את העברית לתקופותיה.

  • לתאר את הרקע החברתי-תרבותי של לשון התקופה ולהבחין הבחנות פנימיות בה, כגון: להגים, מִשלבים, לשונות מיוחדות ועוד.

  • לדון בתופעות נבחרות (‏מאפיינות או מרכזיות‎)‏ מתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר ואוצר המילים של לשון התקופה.

חומר הלימוד

מבוא / פרופ' מנחם צבי קדרי

יחידה 1

הלשון המקראית / ד"ר רבקה ירקוני

יחידה 2

העברית של ימי בית שני / פרופ' אלישע קימרון

יחידה 3

לשון חכמים / פרופ' שמעון שרביט

החטיבות הנוספות:2

10441

החטיבה הביניימית (‏יחידות 7-4‎)‏

10442

החטיבה המודרנית (‏יחידות 11-8‎)‏


1 הוראת הקורס תופסק החל בסמסטר א2017. לסטודנטים שלמדו אותו בעבר הקורס ייחשב לתואר במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה, לחוג במדעי היהדות, כקורס מרחיב דעת ולצורך אפיקי מעבר.

2 תיאורי החטיבות מופיעים בנפרד.