האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10441 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית

10441 פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' רפאל ניר (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, מינה עפרון; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' מנחם צבי קדרי

יועצים: פרופ' אילן אלדר, פרופ' משה בר-אשר, פרופ' אבי הורוביץ, פרופ' יוסף יהלום, פרופ' אשר לאופר, פרופ' שלמה מורג, פרופ' רפאל ניר, פרופ' גד בן-עמי צרפתי, פרופ' חיים רבין, פרופ' אורה שורצולד

קורס זה הוא חטיבה אחת מתוך שלוש חטיבות המהוות מכלול שבו נסקרים רובדי הלשון העברית לתקופותיה. שלוש החטיבות מציגות תיאור דיאכרוני מקיף, ראשון מסוגו, ללשון העברית, המשתרע על פני כ-3,200 שנה, מלשון המקרא הקלאסית עד הלשון המודרנית של ימינו.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

מבוא / פרופ' מנחם צבי קדרי

יחידה 4

לשון הפיוט הארץ-ישראלי / חנוך גמליאל

על פי ספרו של פרופ' יוסף יהלום

יחידה 5

לשון המתרגמים / פרופ' גד בן-עמי צרפתי

יחידה 6

לשון השירה העברית בספרד / פרופ' אפרים חזן

יחידה 7

הלשון הרבנית של ימי הביניים שאינה משוערבת / ד"ר צבי בצר

החטיבות הנוספות:2

10440

החטיבה הקלאסית (‏יחידות 3-1‎)‏

10442

החטיבה המודרנית (‏יחידות 11-8‎)‏


1 הוראת הקורס תופסק החל בסמסטר א2017. לסטודנטים שלמדו אותו בעבר הקורס ייחשב לתואר במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה, לחוג במדעי היהדות, כקורס מרחיב דעת ולצורך אפיקי מעבר.

2 תיאורי החטיבות מופיעים בנפרד.