האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10446 מדרש ואגדה

10446 מדרש ואגדה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יונה פרנקל; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יעקב אלבוים, פרופ' י"ד גילת

הקורס פותח צוהר לעולמה של האגדה ולעולמם הרעיוני של חז"ל. חכמים הלבישו את רעיונותיהם בלבוש ספרותי – מדרשים, סיפורים, משלים, פתגמים וכדומה. הקורס עוסק בניתוח ספרותי של כל אחד מסוגי האגדה, ועומד על אופייה של כל סוגה ספרותית ודרכי הניתוח המיוחדות לה. תוך כדי כך מתקבלת תמונה רחבה של עולם האגדה, של דרך מחשבתם של חז"ל, ושל האמצעים הספרותיים שבהם השתמשו. במהלך לימוד הקורס רוכש הסטודנט כלים ומיומנויות לקריאה עצמית של האגדה, להבנת דרכי ביטויה ולהתמודדות עם רעיונותיה.

חומר הלימוד

יחידה א

מבוא

יחידה ב

דרכי הדרשה א

יחידה ג

דרכי הדרשה ב

יחידה ד

סיפור האגדה המרחיב את הסיפור המקראי

יחידה ה

סיפורי מעשי חכמים

יחידה ו

המשל

יחידה ז

הפתגם ומימרת החכמה

יחידה ח

עיונים במחשבת חז"ל

יחידה ט

תולדות ספרות האגדה א: ספרות התנאים

יחידה י

תולדות ספרות האגדה ב: ספרות האמוראים והמדרש המאוחר

יחידה יא

תולדות פרשנות האגדה

יחידה יב

תולדות מחקר האגדה