האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית

10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לפוליטיקה השוואתית,2 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן (‏כתיבה‎)‏, אדיר אולשנצקי, יובל לבל; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏, נאוה שנקמן (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' נעמי חזן, פרופ' יעל ישי, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' אריאל מררי, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהוד שפרינצק

עוד בעבר הלא רחוק היה מקובל להניח כי אפילו בדמוקרטיות מובהקות מרכז הכובד של התהליך הפוליטי מצוי בדרג הממסד הפוליטי ולא ברמת הציבור הרחב. ואולם, המציאות מורה כי בשנים האחרונות חלה העתקה משמעותית – מלמעלה למטה – של מוקד הפעולה הפוליטית. הציבור אינו תמיד אדיש או נבער, אזרחים מן השורה מתארגנים במטרה להשפיע על הפוליטיקה. למשל, התנועות האקולוגיות, התנועות לשוויון זכויות האזרח, תנועות טרור וכדומה, וכולן מנצלות את החידושים הטכנולוגיים והתקשורתיים לתועלתן. המחאות הפוליטיות במדינות ערב, שהביאו להפלת משטרים אוטוריטריים, כמו זה של נשיא מצרים מובראכ, מוכיחות כי גם מחוץ לעולם הדמוקרטי לציבור תפקיד פוליטי נכבד.

מטרתו העיקרית של הקורס היא אפוא להציג את "הפוליטיקה האזרחית" החדשה הזאת. נעמוד על הגורמים המבניים והתפיסתיים המשפיעים על פתיחת ערוצי השתתפות אזרחית, נבחן את המתח המתגלע בין ההתארגנויות האזרחיות לבין הממסד הפוליטי, נאתר את המגזרים שהיוזמות האזרחיות צומחות בהם, נעמוד על דיוקנם החברתי-דמוגרפי של הפעילים, ונבחן את האסטרטגיות ואת הטקטיקות שנוקטות התנועות.

חומר הלימוד


1 בעבר נלמד הקורס במתכונת שהקנתה 3 נ"ז.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.