האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10463 תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה

10463 תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: רות רמות (‏ריכוז הפיתוח ועריכה‎)‏, פרופ' הנרי וסרמן, פרופ' יואב פלד, ד"ר דן דאור, ד"ר עמוס הופמן, ד"ר בנימין פרל, גלי גור; רוני אמיר, בת-שבע שפירא (‏עריכה‎)‏, נאוה בן-עמי (‏עיצוב‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' מיכאל הד

הקורס מבוסס בעיקרו על תרגום ועיבוד של הקורס The Enlightenment של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה.

הקורס מציג תמונה רחבה של תרבות ההשכלה במאה ה-18. הוא עוסק בדמויות שמילאו תפקיד מרכזי בעיצוב עולמה הרוחני של אירופה ובחלק חשוב מיצירות הרוח שנוצרו באותה תקופה. הסטודנטים יכירו את מושגי היסוד של ההשכלה ואת רעיונותיה המרכזיים מנקודות מבט שונות – אלה של ההיסטוריה, הפילוסופיה, הכלכלה, מדעי הטבע, הספרות, הציור, האדריכלות והמוסיקה.

חומר הלימוד

יחידות 10-9

פילדינג: טום ג'ונס

יחידה 11

הוגארת – האמן כפולמוסן

יחידה 12

גיבון: שקיעתה ונפילתה של האימפריה הרומית

יחידה 13

אדריכלות וציורי נוף בריטיים במאה ה-18

יחידה 14

דיוויד יום – הפילוסוף כאזרח

יחידה 15

אדם סמית: עושר העמים

יחידה 16

פרידריך הגדול – שליט בנוסח תקופת ההשכלה

יחידה 17

משה מנדלסון – מפגש תרבויות

יחידה 18

מוצרט: נישואי פיגארו

ספרים נלווים

פילדינג, קורות טום ג'ונס (‏תרגום: א' כספי; מוסד ביאליק, תשנ"א‎)‏.

דיוויד יום, מחקר בדבר עקרוני המוסר (‏תרגום: י' אור; מאגנס, תשמ"ב‎)‏.

גיבון, שקיעתה ונפילתה של האימפריה הרומית, מבחר פרקים (‏ספרי זהב, 1955‎)‏.

אדם סמית, עושר העמים (‏תרגום: א' אמיר וש' ענבל; האוניברסיטה הפתוחה ומוסד ביאליק, תשנ"ו‎)‏.