האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה

10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס יוון הקלאסית.

פיתוח הקורס: פרופ' ישראל שצמן, ד"ר רחל צלניק; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גבריאל הרמן, פרופ' חנה כותן, פרופ' דורון מנדלס, פרופ' משה עמית, פרופ' אורי פוזננסקי, פרופ' זאב רובינזון, ד"ר אלכס יעקובסון

תהליך עלייתה של רומא מעיר-מדינה על גדות הטיבר למעמד של מעצמה "עולמית" ודרכי השליטה שלה באימפריה, נחשבים לדגם קלאסי של אימפריאליזם. מטרת הקורס היא לבחון תהליך זה מתחילתו ועד למאה השנייה לסה"נ. בקורס נבחנים הנושאים האלה: הגורמים המדיניים, החברתיים והכלכליים שאפיינו את האימפריאליזם הרומי; המשטר המדיני של רומא והתמורות שחלו בו בעקבות היווצרות האימפריה; שיטות הארגון, המינהל והשליטה שהונהגו באימפריה הרומית בשיא כוחה; היחסים בין השולטים לנשלטים, ושיתוף הנשלטים בניהול האימפריה; תופעת האימפריאליזם: הגישות וההגדרות לתופעה זו.

הקורס מיועד להקנות לסטודנט כלים לניתוח תופעה היסטורית חשובה, ויש בו משום עניין ותוספת חשובה גם לקורסים העוסקים בתולדות עם ישראל בתקופת הבית השני.

הלימוד מבוסס על הספר תולדות הרפובליקה הרומית מאת י' שצמן (‏האוניברסיטה העברית, תש"ן‎)‏,1 ועל 10 יחידות לימוד.

חומר הלימוד

מבוא

תופעת האימפריאליזם – הגדרות וגישות

יחידה 1

רומא ואיטליה

יחידה 2

המלחמות הפוניות וההשתלטות על מערב הים התיכון

יחידה 3

רומא והמזרח ההלניסטי

יחידה 4

המשטר הרומי במאה השנייה

יחידה 5

צבא ואוכלוסייה

יחידה 6

המהפכה הרומית א: מהגראקכים עד סולה

יחידה 7

המהפכה הרומית ב: פומפיוס וקיסר

יחידה 8

נפילת הרפובליקה

יחידה 9

אוגוסטוס ומשטר הפרינקיפאט

יחידה 10

מאימפריאליזם לאימפריה


1 אפשר לרכוש את הספר באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.