האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה

10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס יוון הקלאסית.

פיתוח הקורס: פרופ' ישראל שצמן, ד"ר רחל צלניק; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גבריאל הרמן, פרופ' חנה כותן, פרופ' דורון מנדלס, פרופ' משה עמית, פרופ' אורי פוזננסקי, פרופ' זאב רובינזון, ד"ר אלכס יעקובסון

תהליך עלייתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר למעמד של אימפריה, ודרכי השליטה שלה במדינות ובאזורים שכבשה, נחשבים לדגם קלאסי של אימפריאליזם. מטרת הקורס היא לבחון תהליך זה מתחילתו ועד לראשית המאה הראשונה לסה"נ. במקביל, נלמד להכיר את המשטר המדיני ברומא, ואת השינויים שחלו בו בעקבות היווצרות האימפריה, עד להתפוררות הרפובליקה וייסוד הפרינקיפאט של אוגוסטוס.

מטרת הקורס היא ללמוד להכיר את התהליכים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, שעיצבו את הרפובליקה הרומית ואת האימפריה שלה, מסוף המאה השישית לפה"ס ועד למותו של אוגוסטוס בשנת 14 לסה"נ. כמו כן, יושם דגש מתודולוגי על הקניית כלים לחקר העת העתיקה, כמו פיתוח היכולת לנתח מקורות היסטוריים עתיקים וידע מעשי המסביר כיצד להתייחס לגישות הרווחות במחקר האקדמי בן זמננו.

הלימוד מבוסס על הספר תולדות הרפובליקה הרומית מאת י' שצמן (‏האוניברסיטה העברית, תש"ן‎)‏, ועל 9 יחידות לימוד1.

חומר הלימוד

מבוא

תופעת האימפריאליזם – הגדרות וגישות

יחידה 1

רומא ואיטליה

יחידה 2

המלחמות הפוניות וההשתלטות על מערב הים התיכון

יחידה 3

רומא והמזרח ההלניסטי

יחידה 4

המשטר הרומי במאה השנייה

יחידה 5

צבא ואוכלוסייה

יחידה 6

המהפכה הרומית א: מהגראקכים עד סולה

יחידה 7

המהפכה הרומית ב: פומפיוס וקיסר

יחידה 8

נפילת הרפובליקה

יחידה 9

אוגוסטוס ומשטר הפרינקיפאט


1 אפשר לרכוש את הספר באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.