האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10482 עולם במלחמה - יחסים בין העמים בשנים 1945-1900

10482 עולם במלחמה - יחסים בין העמים בשנים 1945-1900‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' סטיוארט כהן (‏כתיבה‎)‏; אורית פרידלנד (‏תרגום‎)‏, אהובה קרן וד"ר זוהר כוכבי (‏עריכה לשונית‎)‏

יועצים: פרופ' ארנון גוטפלד, פרופ' אילן גריילסאמר, פרופ' ישי לנדא, פרופ' אהרן קליימן, פרופ' איריס רחמימוב, ד"ר גדי היימן

הקורס מציג את האירועים והתהליכים מראשית המאה ה-20 ועד שנת 1945, ובמהלכו נבחנים המהלכים הדיפלומטיים, המדיניים, הצבאיים, החברתיים ותהליכי קבלת ההחלטות, שעיצבו תקופה רבת תהפוכות זו ואף השפיעו על העידן שלאחריה. הקורס עוסק, בין השאר, במערכת הבין-לאומית ערב מלחמת העולם הראשונה, במלחמה ובתוצאותיה, בכינון הסדר העולמי החדש שהתגלה כעידן של אשליות, בהידרדרות היחסים הבין-לאומיים בשנות השלושים עד מלחמת העולם השנייה, במהלכיה של מלחמה זו, בהטלת הפצצות האטומיות על יפן ובוועידות הבין-לאומיות שעיצבו את סיומה ואת הסדר הבין-לאומי החדש שאחריה. בתוך כך, נבחנים גם אישיותם של המנהיגים ובהם צ'רצ'יל, סטלין, וילסון ורוזוולט ולבטיהם בשעה שקיבלו החלטות הרות גורל.

מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם התהליכים העיקריים שעיצבו את המערכת הבין-לאומית במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20. הקורס דן בגורמים שכרסמו בהדרגה ביציבות הבין-לאומית בתקופה זו וחוללו את שתי מלחמות העולם. בתוך כך, מתעמק הקורס ביחסים בין המדינות, בתהליכי קבלת ההחלטות ובאישים שקבלו אותן.

הקורס מיועד, בראש ובראשונה, לכל אלה השואפים להעמיק את היכרותם עם אירועים שעדיין משפיעים על חיינו ועם האישים שהחלטותיהם עיצבו אותם. הוא גם מספק מגוון רחב של דוגמאות, התורמות להבנת תהליכי קבלת החלטות בנושאי חוץ וביטחון במצבי משבר.

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל 9 יחידות שנכתבו על ידי פרופ' סטיוארט כהן, מקראת מאמרים וכן קובץ מקורות ראשוניים. הקורס שוכתב וכולל עדכונים בהתאם למקורות שנחשפו לאחרונה.


1 בעבר נקרא הקורס היסטוריה דיפלומטית 1945-1900.