האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10485 סוציולוגיה של החינוך

10485 סוציולוגיה של החינוך‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' יצחק ברקוביץ, מר עמרי רוזנקרנץ (‏כתיבה‎)‏, אדי זילצר (‏עריכה‎)‏‏

אחראית אקדמית: פרופ' רונית בוגלר

יועצות: פרופ' אודרי אדי רקח, פרופ' דורית טובין, פרופ' עדנה לומסקי-פדר

מטרות הקורס

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל תשעה פרקים שבהם משולבים מאמרים רלוונטיים.

יחידה 1

ייחודה של הסוציולוגיה החינוכית

יחידה 2

פרדיגמות סוציולוגיות

יחידה 3

בית הספר כאִרגון

יחידה 4

בית הספר כסוכן חיברות

יחידה 5

ריבוד, סטטוס, מעמד ושעתוק תרבותי

יחידה 6

הבניית זהות, תיוג והתנגדות

יחידה 7

הכיתה ותוכנית הלימודים

יחידה 8

הסללה, הזדמנויות ואי-שוויון בחינוך

יחידה 9

החינוך הציבורי במאה ה-21


1 בעבר נקרא הקורס: פרקים בסוציולוגיה של החינוך.