האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10486 ישראל בעשור הראשון

10486 ישראל בעשור הראשון‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלן דאוטי, פרופ' יחיעם ויץ, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' זכי שלום, ד"ר שרה אוסצקי-לזר ד"ר יעל אנוך, ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר ארנון גולן, ד"ר דן גלעדי, ד"ר יצחק גרינברג, ד"ר צבי צמרת, ד"ר משה שוורץ; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רחל אלבוים-דרור, פרופ' אורי ביאלר, פרופ' חיים ברקאי, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' נחום גרוס, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' יעל ישי, פרופ' משה ליסק, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' זאב צחור, פרופ' גדעון קרסל, ד"ר יוסי אמיתי, ד"ר ישי גבע, ד"ר אמל ג'מאל, ד"ר הלל פריש, ד"ר יצחק רייטר

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי וגישה לניתוח התקופה הפורמטיבית של מדינת ישראל, בעשור הראשון לקיומה. הקורס מתייחס לתקופה זו מזוויות ראייה שונות של מדעי החברה. יש להדגיש כי אין בכוונת הקורס להציג סקירה היסטורית מקיפה של התקופה הנדונה, אלא לנתח, בכלים סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים, תופעות מרכזיות של החברה הישראלית בשנות התהוותה הראשונות.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א 2020.