האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (‏אחראית פיתוח ועריכה מדעית‎‎)‏‏; ד"ר חוה אפלמן וד"ר אביב נוף (‏כותבים‎)‏

הקורס עוסק בנושאי מפתח הקשורים לפסיכולוגיה התפתחותית, והוא מאורגן על פי תקופות לאורך החיים: התקופה הקדם-לידתית, ינקות, הגיל הרך, ילדות מוקדמת, ילדות והתבגרות. כל אחת מהתקופות נידונה בהיבטי ההתפתחות המוחית והגופנית, הקוגניטיבית, ובהתפתחות החברתית והרגשית. הקורס מציג תאוריות וממצאי מחקר עדכניים ומתמקד בעיקר, בשתי תאוריות המתארות את ההתפתחות הרגשית המוקדמת: תאוריית ההיקשרות של בולבי ותאוריית הספרציה והאינדיבידואציה של מאהלר.

חומר הלימוד