האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (‏ראש צוות הפיתוח ועריכה מדעית‎‎)‏‏; הדר יעקובסון (‏‏תרגום ועריכה תרגום‎)‏; ד"ר חוה אפלמן ואביב נוף (‏כותבים‎)‏; צבי להב (‏אסיסטנט‎)‏

הקורס מחולק לפי תקופות: ינקות, הגיל הרך, גיל הגן, גיל בית ספר, התבגרות. בכל אחת מהתקופות הללו דן הקורס בהתפתחות קוגניטיבית ובהתפתחות חברתית ואמוציונלית. הקורס מציג תאוריות וממצאי מחקר ומתמקד, בין היתר, בשתי תאוריות המתארות את ההתפתחות המוקדמת: תאוריית ההיקשרות של בולבי ותאוריית הספרציה והאינדיבידואציה של מאהלר.

חומר הלימוד

L.A. Sroufe, R.G. Cooper & G.B. DeHart, Child Development: Its Nature and Course, 3rd ed. (‏McGraw Hill, 1996‎)‏