האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10495 מגמות בחברה הישראלית

10495 מגמות בחברה הישראלית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב רוזנהק, רונית גרוסמן

יועצים: פרופ' דניאל ממן, ד"ר זאב שביט

מטרות הקורס

חומר הלימוד מבוסס על מקראה הכוללת חלקים נבחרים מתוך הספר מגמות בחברה הישראלית בעריכת א' יער וז' שביט (‏‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎‎)‏‏ ומאמרים שפורסמו בבמות אקדמיות שונות, על הרצאה של פרופ' זאב רוזנהק ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.