האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10495 מגמות בחברה הישראלית

10495 מגמות בחברה הישראלית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב רוזנהק, רונית גרוסמן

יועצים: פרופ' דניאל ממן, ד"ר זאב שביט

מטרות הקורס

 • להציג פרספקטיבות סוציולוגיות לניתוח החברה הישראלית, תוך התמקדות במורכבותה של החברה הישראלית באמצעות ניתוח גבולותיה השונים ומוקדים של הסכמה ומחלוקת.

 • להקנות ידע על תופעות ותהליכים של שינוי והמשכיות המתחוללים במציאות החברתית בישראל על מישוריה השונים, כגון תרבות, דת, פוליטיקה וכלכלה.

 • לעמוד על דפוסי אי השוויון ועל יחסי הגומלין המורכבים בין קבוצות חברתיות שונות המוגדרות על פי מגדר, לאום, אתניות, דתיות, ומעמד.

 • לאפשר שימוש ראשוני בשיטות הניתוח והמושגים הסוציולוגיים שאותם למדו הסטודנטים בקורס מבוא לסוציולוגיה (‏‏10134‎‎)‏‏, ולהכינם לקראת לימוד מעמיק וממוקד יותר של נושאים נבחרים במסגרת קורסים מתקדמים.

חומר הלימוד מבוסס על מקראה הכוללת חלקים נבחרים מתוך הספר מגמות בחברה הישראלית בעריכת א' יער וז' שביט (‏‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎‎)‏‏ ומאמרים שפורסמו בבמות אקדמיות שונות, על הרצאה של פרופ' זאב רוזנהק ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד

 • מבוא אנליטי: על גבולות החברה בישראל וגבולות הדיון הסוציולוגי

 • מבוא סוציולוגי היסטורי

 • מעמד ואי-שוויון חברתי

 • הגירה ואתניות

 • ההיררכיה הלאומית

 • יחסי מגדר

 • דת, דתיות וחילוניות

 • השדה הפוליטי

 • כלכלה, חברה ומדינה

 • תרבות


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.