האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10496 מבוא לאסתטיקה

10496 מבוא לאסתטיקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב, ד"ר בת-שבע שפירא, ד"ר גדעון כ"ץ

האסתטיקה עוסקת בשאלת טיבה של האמנות (‏במובן הרחב של המילה‎)‏ ובאמות המידה להערכתה. לדיונים באסתטיקה מסורת פילוסופית ארוכה, והשפעתם של גדולי הפילוסופים, שהקדישו לה מחשבה רבה, ניכרת עד היום. מטרתו של הקורס להקנות מושגי יסוד רווחים בתחום, ולהציג את מגוון הבעיות שהדיון הפילוסופי באמנות מנסה להתמודד אתן. הקורס מבקש להביא בפני הסטודנטים את עיקרי המשנות הפילוסופיות שהוצעו בעבר בתחום האסתטיקה, ולהצביע על מידת הרלוונטיות שלהן כיום, וכן לציין את המגמות העכשוויות המרובות בתחום.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר אסתטיקה: מבוא פילוסופי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1999‎)‏, שהוא תרגום של הספר:

Philosophical Aesthetics: An Introduction, edited by O. Hanfling (‏Milton Keynes: Basil Blackwell & The Open University, 1992‎)‏

ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד

חלק ראשון: אמנות מהי?

חלק שני: אמנות ורגש

חלק שלישי: האמנות, העולם והחברה

חלק רביעי: אמנות וערך