האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10496 מבוא לאסתטיקה

10496 מבוא לאסתטיקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב, ד"ר בת-שבע שפירא, ד"ר גדעון כ"ץ

האסתטיקה עוסקת בשאלת טיבה של האמנות (‏במובן הרחב של המילה‎)‏ ובאמות המידה להערכתה. לדיונים באסתטיקה מסורת פילוסופית ארוכה, והשפעתם של גדולי הפילוסופים, שהקדישו לה מחשבה רבה, ניכרת עד היום. מטרתו של הקורס להקנות מושגי יסוד רווחים בתחום, ולהציג את מגוון הבעיות שהדיון הפילוסופי באמנות מנסה להתמודד אתן. הקורס מבקש להביא בפני הסטודנטים את עיקרי המשנות הפילוסופיות שהוצעו בעבר בתחום האסתטיקה, ולהצביע על מידת הרלוונטיות שלהן כיום, וכן לציין את המגמות העכשוויות המרובות בתחום.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר אסתטיקה: מבוא פילוסופי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1999‎)‏, שהוא תרגום של הספר:

Philosophical Aesthetics: An Introduction, edited by O. Hanfling (‏Milton Keynes: Basil Blackwell & The Open University, 1992‎)‏

ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד

חלק ראשון: אמנות מהי?

 • בעיית ההגדרה / אוסוולד הנפלינג

 • תכונות אסתטיות / אוסוולד הנפלינג

 • האונטולוגיה של האמנות / אוסוולד הנפלינג

חלק שני: אמנות ורגש

 • החוויה האסתטית / דיאן קולינסון

 • אמנות, ריגוש והבעה / רוברט וילקינסון

חלק שלישי: האמנות, העולם והחברה

 • אמת וייצוג / רוסלינד הרסטהאוס

 • אמנות, חברה ומוסר / תום סורל

חלק רביעי: אמנות וערך

 • הערכת האמנות / קולין ליאס

 • ביקורת ופרשנות / קולין ליאס

 • סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם / סטיוארט סים

 • מרקסיזם ואסתטיקה / סטיוארט סים