האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10499 יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏

10499 יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

    לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' ירון צור, ד"ר הגר הלל (‏כתיבה‎)‏, שוקי אקר; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתולדות היהודים בארצות האסלאם, במזרח התיכון ובצפון-אפריקה, החל בשלהי המאה ה-18 ועד ראשית המאה ה-20. הקורס מתמקד בהבנת ההתפתחויות בחיי היהודים על רקע התמורות היסודיות שחלו בחברות המוסלמיות בראשית התקופה המודרנית.

חומר הלימוד

חטיבה א (‏יחידות 3-1‎)‏

על סף העידן המודרני: דמויותיהם של אישים מצמרת החברות היהודיות משמשות פתח להיכרות עם היסודות ה"ישנים" של הקיום היהודי באימפריה העת'מאנית במפנה המאות ה-19-18; כמו כן נחשפות גם שכבות חברתיות נוספות בקהילות איסטנבול, אלג'יר ותוניס, ונערך דיון מסכם במאפייני הקיום של יהודי ארצות האסלאם על סף השינויים הגדולים שהביאה עמה המאה ה-19.

חטיבה ב (‏יחידות 8-4‎)‏

תמורות בסדר העת'מאני – עידן התנט'ימאת: גבירי בית קאמונדו משמשים מראה לראשית תקופת הרפורמות באימפריה העת'מאנית ולהשלכותיה על חיי היהודים בבירה האימפריאלית. סיפור עלילת הדם בדמשק (‏1840‎)‏ חושף את הדמויות היהודיות "החדשות" במרחב העת'מאני, על רקע חדירתן המתעצמת של מעצמות אירופה וכינון הסדר החדש של עידן הרפורמות.

חטיבה ג (‏יחידות 12-9‎)‏

לאומיות וקולוניאליזם: החטיבה פותחת בהיכרות עם תולדות היהודים באלג'יר, תוניס, מצרים, לוב ומרוקו, שהיו תחת שלטון אירופי ישיר. לאחר מכן נבחנת השפעתם של הסדרים העולמיים החדשים – הקולוניאליזם והלאומיות – על חיי היהודים באימפריה העת'מאנית מסוף המאה ה-19 ואילך. החטיבה דנה גם ביהודי תורכיה, תימן, סוריה וארץ-ישראל.

בחטיבה ג משולבים בחומר הלימוד גם תקליטורים.