האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים

10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של ימי הביניים או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור, פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' מרים פרנקל (‏‏כתיבה‎‎)‏‏, פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני, פרופ' איריס שגריר; טובה צורף (‏‏עריכה‎‎)‏‏

הקורס עוסק בעלייה לרגל בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים כתופעה חברתית ודתית ובספרות עולי הרגל כתופעה ספרותית. ירושלים בפרט וארץ-ישראל בכלל נבחרו כמוקד הגאוגרפי של הקורס, בשל קדושתן לשלוש הדתות המונותאיסטיות, ובשל מרכזיותן בעלייה לרגל של שלוש הדתות האלה, דבר המאפשר בחינה השוואתית של התופעה באורח שאיננו מוכר בשום מקום אחר. הקורס עומד על המאפיינים האוניברסליים בהתנהגות הדתית של בני הדתות השונות, ועל הייחודי והשונה בכל אחת מהן.

חומר הלימוד כולל ספר מבוא, אסופת מקורות ואסופת מאמרים. במסגרת הקורס יערך סיור בירושלים בעקבות עולי הרגל.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.