האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים

10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של ימי הביניים או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור, פרופ' אלחנן ריינר, ד"ר מרים פרנקל (‏כתיבה‎)‏, ד"ר ברוריה ביטון-אשקלוני, ד"ר איריס שגריר; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בעלייה לרגל בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים כתופעה חברתית ודתית ובספרות עולי הרגל כתופעה ספרותית. ירושלים בפרט וארץ-ישראל בכלל נבחרו כמוקד הגאוגרפי של הקורס, משום קדושתן לשלוש הדתות המונותאיסטיות, ומשום מרכזיותן בעלייה לרגל של שלוש הדתות האלה, דבר המאפשר בחינה משווה של התופעה באורח שאיננו מוכר בשום מקום אחר. הקורס עומד על האוניברסלי והדומה בהתנהגות הדתית של בני הדתות השונות, ועל הייחודי והשונה בכל אחת מהן.

חומר הלימוד כולל ספר מבוא, אסופת מקורות ואסופת מאמרים. במסגרת הקורס יערך סיור בירושלים בעקבות עולי הרגל.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.