האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10510 נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון

10510 נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' חגי ארליך

הקורס עוסק בהתפתחותם המשולבת של שני ממדים בתהליך המודרניזציה של המזרח התיכון בעת החדשה.

הממד האחד – התפתחותו של החינוך, בעיקר התיכוני והגבוה, בארצות האזור הראשיות למן ראשית המאה ה-19 ועד ימינו. מתכונות של חינוך מערבי-חילוני (‏שונות במהותן מאלה האסלאמיות המסורתיות‎)‏ אומצו על ידי הרוב המכריע של המנהיגים הפוליטיים, והן בתורן חוללו תמורות מרחיקות לכת בחברה, בכלכלה, בתרבות ואף בפוליטיקה.

הממד השני – תפקידו של הנוער המשכיל, מוצר תהליכי התמורה בחינוך, בהתפתחותה של הפוליטיקה לשלביה ולאורך כל התקופות, החל מראשית העת החדשה. נוער משכיל, ושכבת הביניים המקצועית שהוא יצר, היה אחד הזרזים העיקריים הן לעיצוב הדינמיקה הפוליטית והן לעיצוב הזהויות הלאומיות החדשות (‏לאומיות ערבית, לאומיות מצרית וכדומה‎)‏. בה בשעה היה נוער זה הציבור שפעל לחזרה לדפוסי האסלאם הפוליטי.

הדיון בשני ממדים אלה ייערך במקביל, ויאיר מזווית מקורית זאת את תולדות מצרים, עראק, ערביי ארץ-ישראל, לבנון וסוריה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.