האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10513 מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית

10513 מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' הנרי וסרמן, ד"ר רחל לבנה-פרוידנטל, ד"ר גלילי שחר; רות רמות (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' משה צימרמן, ד"ר יורגן ניראד

הקורס דן בתקופה של פריחה ספרותית והגותית יוצאת דופן, אשר עיצבה את זהותם התרבותית של הגרמנים לדורות, והעניקה להם את תרבותם הלאומית. הקורס חושף את המתח התרבותי ששרר בשנים אלו בין תרבות "ההשכלה", הרציונלית, בעלת המסר האוניברסלי, לבין תנועת "הרומנטיקה", האנטי רציונלית, שהעלתה על נס את העם הגרמני.

במהלך הקורס ייבחן הקשר בין אמנות לבין אידאולוגיה, וכן תיבחן אחת הדרכים לכינונה של האומה הגרמנית. בראשית הדרך יכירו הסטודנטים את ההגות הביקורתית ואת יצירות האמנות האוניברסליות של תרבות "ההשכלה" ובסופה יפגשו את תחושת השליחות והייעוד המעוגנת בתודעה הלאומית הגרמנית. בד בבד ייבחן מקומם של היהודים בתרבות ובחברה זו, ובהקשר זה עולה כמעט מאליה השאלה, האם אפשר להבחין כבר בשלבים מוקדמים אלו בסממני ההסתאבות של הלאומיות הגרמנית?

מבנה הקורס

המבוא לקורס ניתן בספר אך גרמניה היכן היא?, מאת הנרי וסרמן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1999‎)‏. פרט למבוא בנוי הקורס מארבעה חלקים:

הלימוד נעשה תוך עיון (‏ביקורתי‎)‏ ביצירות ספרות והגות, קריאת מאמרים נבחרים מתוך מקראה, ובעזרת מדריך למידה.

הספרים והחיבורים שיילמדו (‏בתרגום לעברית‎)‏: י' וינקלמן, הגיונות על חיקוי יצירות יווניות באמנות הציור הפיסול; ג"א לסינג, חינוך המין האנושי; פסטאלוצי, מכתב לידיד על אודות ישיבתו בשטנס; ש' מימון, ספר חיי שלמה מימון; י"ו גיתה, ייסורי ורתר הצעיר, איפיגניה בטאוריס; ה' פון קלייסט, מיכאל קולהאס; א' פון שאמיסו, המעשה המופלא בפטר שלמיהל; J.G. Fichte, Addresses to the German Nation.


1 שם הקורס בעבר היה גרמניה 1830-1770: מאומת תרבות לתרבות לאומית.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.