האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה

10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, אחד מבין הקורסים מושגי יסוד באקונומטריקה, שיטות מחקר במדעי החברה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר רותם פיק, פרופ' דן זכאי, ד"ר שחר אייל, ענת אראל גפני (‏עריכה‎)‏

הקורס מציג בפני אנשי ניהול וכלכלה את ההיבטים הפסיכולוגים של שיפוט והערכה שרלוונטיים לתחומי הכלכלה והניהול. הקורס משווה את ההתנהגות האנושית למודלים נורמטיביים של סטטיסטיקה וקבלת החלטות, מדגים פערים בין "מה שטוב למחליט" לבין מה שהמחליט נוהג לעשות, ובוחן מהם המנגנונים הפסיכולוגיים שבבסיס ההתנהגויות המוטות.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

התפתחות התחום מבחינה היסטורית; אפקט הבעלות; עלות שקועה; היגיון ורגש בקבלת החלטות; חשבונאות מנטלית ואמוציונלית; היפוך העדפות; השפעת ציפיות על העדפות; ביטחון, ידע וכיול; דחיינות; טכניקות התערבות לשיפור הטיות.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.