האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה

10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אישיות: תאוריה ומחקר, פסיכולוגיה קוגניטיבית, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' דניאל אלגום, ד"ר איה להב, ד"ר גל הרפז, פרופ' ערן חיות

מדע הפסיכולוגיה הוא תחום דעת מרובה פנים. כל אחד מהקורסים השונים הכלולים בתכנית הלימודים מוקדש להכרת התכנים שמהם מורכב מדע זה. אולם, מדע הוא מפעל מצטבר: הידע כיום בנוי על הידע שנצבר בעבר בעזרת שרשרת ארוכה של פעולות וניסיונות להבנת ההתנהגות האנושית. על כן , חשוב להתחקות אחר המסלול שעברו ההסברים והמחקרים הפסיכולוגיים משחר הפסיכולוגיה עד להיותה המדע שבו אנו עוסקים היום.

הכרת ההקשר ההיסטורי של התפתחות הרעיונות בפסיכולוגיה מזמנת לסטודנטים אפשרות להבין בצורה טובה ועמוקה יותר את המדע שאותו הם לומדים. לנוכח ריבוי הפנים שמאפיין את התחום, לימוד ההיסטוריה שלו מציע מכנה משותף הכרחי שמסייע לאינטגרציה של הפסיפס המורכב של מדע הפסיכולוגיה בן-זמננו.

חומר הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.