האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10526 דינמיקה של משא ומתן

10526 דינמיקה של משא ומתן‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. מומלצים הקורסים מבוא לסוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' אמירה גלין (‏כתיבה‎)‏, פרופ' ניצה גרי, דפנה בר-און, אילאיל טייבר

יועצים: פרופ' רות בן-ישראל, פרופ' אריה גלוברזון, פרופ' יורם זעירא

הקורס עוסק בהקניית ידע בתחומי המשא-ומתן השונים, במטרה לשפר את כישוריהם ותפקודיהם של נושאים ונותנים בתחומים שונים ומגוונים. הקורס מתמקד בהתנהגות אנושית בתהליכי משא ומתן. בין אם מדובר במשא ומתן אישי, מדיני, עסקי או אחר, לתהליכי משא ומתן חוקיות דומה. חוקיות זו תילמד ותתורגל בקורס.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על שתי מקראות ומדריך למידה. המדריך נועד לסייע לסטודנטים בקריאת הספר ובקריאת המאמרים שבמקראה, ולתרגול החומר הנלמד באמצעות שאלות ומטלות.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.