האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10532 תקשורת כתרבות

10532 תקשורת כתרבות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא ללימודי תקשורת,2 סוציולוגיה של התרבות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, ד"ר דוד לוין, ד"ר מירי טלמון, ד"ר עמית קמה; בת-חן פירסט, נילי וייס (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: פרופ' תמר ליבס

יועצים: פרופ' שושנה בלום-קולקה, פרופ' נורית גרץ, פרופ' תמר כתריאל, פרופ' רפאל ניר, פרופ' מוטי רגב

הקורס עוסק בתקשורת ההמונים כאתר של משא ומתן יומיומי על משמעות ועל זהות תרבותית ופוליטית.

חלקו הראשון של הקורס בוחן תפיסות שונות של המושג 'תרבות' (‏פופולרית, "גבוהה", עממית‎)‏ ותרבות יומיומית.

חלקו השני של הקורס מצביע על המאבק על הבניית המציאות בתהליכי ההפקה של תוצרי תקשורת, ומציג גישות לפרשנות של טקסטים ושל ז'אנרים שונים (‏פרסומות, אופרות סבון, סרטי קולנוע, כתבות בעיתונות האלקטרונית והמודפסת‎)‏ באמצעי התקשורת.

חלקו השלישי של הקורס עוסק בהתקבלות של התקשורת הפופולרית בקרב קהלים שונים. המפגש של הצרכנים עם אמצעי התקשורת נבחן לאור אילוצי הטכנולוגיות של המדיה, הקשרי הצפייה, אופני הפענוח והמעורבות, ודפוסי המשמוע של המפענחים.

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס תקשורת כתרבות (‏תרגום: א' פרידלנד; האוניברסיטה הפתוחה, 2013‎)‏, הכולל שלושה כרכים של מבואות ומאמרים רלוונטיים (‏בעברית ובאנגלית‎)‏.

נושאי הלימוד

כרך א: מדיה כסביבת תרבות היומיום: עכשווי והיסטורי משתלבים

כרך ב: מבט מבפנים על עולם התקשורת

כרך ג: יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין קוראים


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.