האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים

10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע דרוש: אחד משני הקורסים הבאים: מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, מבוא למחשבה מדינית

פיתוח הקורס: פרופ' אלן דאוטי (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר ציון אברוני (‏ריכוז הפיתוח וכתיבה‎)‏, גדי היימן; אורנה ברקאי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מנחם הופנונג, פרופ' תמר הרמן, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהרון קירשנבאום, ד"ר ששון סופר, ד"ר אדי קאופמן, ד"ר יובל שני, ד"ר דניס שרביט

אף שההיסטוריה האנושית רצופה פגיעות בקיומם הפיזי, בחירותם ובאושרם של בני אנוש, קשה לדמיין היום את השיח הפוליטי הבין-לאומי ללא המושג 'זכויות אדם'. בשלהי המאה ה-20 החל להתגבש משטר בין-לאומי של זכויות אדם, הכולל נורמות, חוקים ומוסדות פיקוח ואכיפה, שחותר להרחיב את תחולת הזכויות ולהבטיח את השמירה עליהן ברחבי העולם.

הקורס פותח צוהר להתפתחות המושג 'זכויות אדם' ולהבנת חשיבותו הגוברת ביחסים הבין-לאומיים. מהן 'זכויות אדם': רעיון פילוסופי? עיקרון משפטי? ממשות היסטורית? מהן ה'זכויות' ומי הוא 'האדם' הראוי להן? מתי וכיצד הן צמחו, התפתחו ונכנסו למרכז השיח הפוליטי הבין-לאומי? איך חברות, מדינות וארגונים בין-לאומיים מנסים לתת תוקף ל'זכויות אדם'? מהם הקשרים בין זכויות אדם לבין תהליכי גלובליזציה, דמוקרטיזציה, שלום ויציבות בין-לאומיים?

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.