האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות

10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר בשיר בשיר, פנחס שטרן (‏עורך מדעי‎)‏

יועצים: פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' ירון אזרחי

בין אם אנו מודעים לכך ובין אם לאו, כולנו משתמשים ברעיונות ובמושגים פוליטיים כל פעם שאנו מביעים את דעתנו או אומרים את אשר עם לבנו. שפת היומיום שלנו זרועה בביטויים כמו 'שמרן, 'ליברל', 'סוציאליסט', 'קומוניסט' ו'פשיסט', הן כדי לתאר את השקפותיהם שלהם והן כדי לתאר את השקפותיהם של אחרים. אך למרות שביטויים מעין אלה שכיחים ושגורים בפי כל, רק לעתים נדירות נעשה בהם שימוש מדויק המשקף הבנה ברורה של משמעותם. מהו, למשל, 'שוויון'? מה פירוש האמירה שכל בני האדם שווים? האם בני האדם נולדים שווים; האם החברה אמורה להתייחס אליהם כשווים? האם צריכים להיות לבני האדם זכויות שוות, הזדמנויות שוות, השפעה פוליטית שווה או אולי משכורות שוות? באורח דומה, גם מלים כמו 'סוציאליסט' או 'פשיסט' משמשות לא אחת שלא במובנן המדויק. מה משמעותו של התואר 'פשיסט'? באילו ערכים או אמונות דוגלים הפשיסטים ומדוע הם דוגלים בהם? במה שונות השקפות סוציאליסטיות מאלו של ליברלים, שמרנים או אנרכיסטים, למשל?

קורס זה ינסה אפוא להתחקות אחר רעיונות ואמונות היסוד של האידיאולוגיות הפוליטיות העיקריות. הקורס נועד להציג בצורה שיטתית את האידאולוגיות הפוליטיות המובילות בתקופה המודרנית, לעמוד על ההבדלים ונקודות ההשקה ביניהן, ולחדד ולהבהיר את המורכבות של הסוגיות הכרוכות בשיח האידאולוגי. במוקד הקורס דיון תאורטי במאפייני השיח האידאולוגי המודרני, וסקירת עמדות אידאולוגיות שונות, תוך בחינתן מזוויות הסתכלות מגוונות –השוואתיות, פרשניות וביקורתיות.

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס אידיאולוגיות פוליטיות: הקדמה מאת אנדריו הייווד, (‏פאלגריוו, 2017‎)‏, מקראות מקורות, והרצאות מצולמות.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.