האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10549 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות

10549 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים יסודות החשבונאות לחשבונאים, ביקורת חשבונות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח יהודה אורבך, שמואל גלייזנר, רו"ח אלון כהן (‏כתיבה‎)‏; פרופ' יוסי אהרוני (‏אחראי אקדמי למהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' ניצה גרי (‏אחראית אקדמית למהדורה שנייה‎)‏; חוה ניומן, יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' הרצל פטל (‏‏מהדורה שנייה‎‎)‏; ד"ר משה אורגד, רו"ח מנחם פס (‏‏מהדורה ראשונה‎‎)‏‏

הקורס מציג את אופן תמיכת מערכות המידע הממוחשבות במעגלים החשבונאיים ובבעלי התפקידים בארגון. הקורס מתמקד בפיתוח של מערכות מידע חשבונאיות, במבנה של מערכות ממוחשבות להנהלת חשבונות ולניהול מלאי, וכן בדרישות של מס הכנסה מאותן מערכות ממוחשבות ובאבטחת המידע.

חומר הלימוד

חלק ראשון

יחידה 1

מערכות מידע חשבונאיות; המידע החשבונאי בארגון; המשתמשים במערכות החשבונאיות; חשיבות שלבי הפיתוח והתכנון בהקמת מערכות מידע ממוחשבות

יחידה 2

מחזור החיים של מערכת חשבונאית ממוחשבת

יחידה 3

המערכת הכספית; הגורמים השונים המשפיעים על מתכנן מערכת החשבונות הממוחשבת; הוראות ניהול ספרים; הספר הראשי

יחידה 4

המערכת הכספית – רכיבים נוספים ומעגלים חשבונאיים

יחידה 5

יסודות תורת אבטחת המידע

יחידה 6

אבטחת המידע

חלק שני

יחידה 7

תכנון הביקורת וביצועה

יחידה 8

ביצוע הביקורת

יחידה 9

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב

יחידה 10

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב – המשך

יחידה 11

הסתמכות על גורמים אחרים במסגרת ביקורת על טכנולוגיות המידע

יחידה 12

ביקורת בסביבת מסחר אלקטרוני


1 סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה הן במסגרת סמינריון בביקורת (‏‏91523‎‎)‏‏, אליו הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה.