האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10550 מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס

10550 מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אוריאל רפפורט, ד"ר שלומית ירון (‏כתיבה‎)‏; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתולדות עם ישראל בתקופה הפרסית, תקופה שראשיתה בשיבת ציון וסיומה בכיבוש ארץ-ישראל בידי אלכסנדר מקדון. בתקופה זו מונחים היסודות הדתיים, הלאומיים והחברתיים להתגבשותה של היהדות בכלל ושל יהדות תקופת הבית השני בפרט. התורה הופכת להיות חוקת היסוד של האומה היהודית ומתגבש מעמדם של החכמים מפרשי התורה. בתקופה זו אף מתהווה המציאות של מרכז ותפוצה שמלווה את העם היהודי עד לימינו אלה.

בקורס מתמודדים הסטודנטים עם הסוגיות ההיסטוריות המרכזיות של התקופה, כגון: הכרזת כורש, פעילותם של עזרא ונחמיה, תרומתם של המקורות השונים (‏כתובות, מטבעות, ממצאים ארכיאולוגיים‎)‏ להכרת האירועים, וכן עם הקשיים שמציב המקרא כמקור היסטורי לחקר התקופה.

נושאי הלימוד

לנושאים אלה יתוודע הסטודנט דרך פרקי הלימוד שבספר הקורס ודרך קריאה מונחית בקטעי מקורות, בספרים ובמאמרים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.