האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10555 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים

10555 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים בעיות בפילוסופיה של המוסר, מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

הקורס מתכוון להקנות לסטודנטים הבנה של משנות הפילוסופיה המדינית בת-זמננו, כדי להאיר באמצעותן את בעיית היחסים בין הדת והמדינה, שהיא מן הבעיות הבוערות ביותר העומדות על סדר היום הציבורי במדינת ישראל. כמו כן, הוא מתרגל את הסטודנטים בקריאת חומר פילוסופי עכשווי. הקורס מתמקד בארבעה כיווני מחשבה:

הקורס כמעט אינו עוסק בפילוסופיה יהודית.

הכוונה היא אפוא לערוך היכרות כללית עם כיווני מחשבה (‏כלליים‎)‏ אלה, ולראות מה ניתן ללמוד מהם על שאלת יחסי דת-מדינה. כן תופנה תשומת הלב למושג הסובלנות, ויידון הקשר בינו לבין מושגי כבוד האדם והאוטונומיה כערכי יסוד במסורת הפילוסופית הליברלית.

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס: אלעזר וינריב, דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏הקיבוץ המאוחד, 2000‎)‏, וכן מקראה ומדריך למידה.

נושאי הלימוד

בקורס זה מתקיימים שלושה מפגשי חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. מידע על מועדי המפגשים ומקומם יימסר בתחילת הסמסטר.