האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10556 מסים ב

10556 מסים ב‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מסים א וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: עו"ד רמי יוליוס, רו"ח אילי פיטרמן, רו"ח ניסים כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אבי אלתר (‏אחראי אקדמי‎)‏; מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יורם מרגליות, רו"ח איציק אהרון, רו"ח גלעד שובל, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע

הקורס הינו קורס מתקדם שמהווה את המשכו של הקורס מסים א ונועד להקנות ידע נוסף בדיני מס הכנסה, תוך הדגמת אירועים רלוונטיים וניתוחם. הסטודנטים ירכשו הבנה במטרות הטלת המס ובשיטות הטלת המס השונות; יכירו מושגים בסיסיים והגדרות בפקודת מס הכנסה; ילמדו את עקרונות מיסוי ההכנסות בישראל ומחוץ לישראל; יבחנו את כללי התרת הוצאות וקיזוז הפסדים; וילמדו את המערכת הכוללת של מיסוי הכנסות פירותיות בישראל.

נושאי הלימוד


1 סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה או בוגר בניהול עם חטיבה בחשבונאות רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה הן במסגרת סמינריון במסים (‏‏91524‎‎)‏‏, אליו הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.

.