האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10556 מסים ב

10556 מסים ב‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מסים א וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: עו"ד רמי יוליוס, רו"ח אילי פיטרמן, רו"ח ניסים כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אבי אלתר (‏אחראי אקדמי‎)‏; מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יורם מרגליות, רו"ח איציק אהרון, רו"ח גלעד שובל, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע

הקורס הינו קורס מתקדם שמהווה את המשכו של הקורס מסים א ונועד להקנות ידע נוסף בדיני מס הכנסה, תוך הדגמת אירועים רלוונטיים וניתוחם. הסטודנטים ירכשו הבנה במטרות הטלת המס ובשיטות הטלת המס השונות; יכירו מושגים בסיסיים והגדרות בפקודת מס הכנסה; ילמדו את עקרונות מיסוי ההכנסות בישראל ומחוץ לישראל; יבחנו את כללי התרת הוצאות וקיזוז הפסדים; וילמדו את המערכת הכוללת של מיסוי הכנסות פירותיות בישראל.

נושאי הלימוד


1 במסגרת קורס זה אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית.