האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום

10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם לפחות קורס אחד מתחומי הספרות, הלשון, הקולנוע או התקשורת וקורס אחד נוסף במדעי הרוח או בתקשורת, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רחל ויסברוד (‏כתיבה‎)‏, פרופ' גדעון טורי (‏אחראי אקדמי‎)‏, רוני אמיר (‏ריכוז הפיתוח ועריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' נילי דינגוט, פרופ' אלדעה ויצמן, פרופ' זהר שביט, פרופ' מרים שלזינגר

הקורס מציג את תורת התרגום כתחום ידע אקדמי ורב-פנים, תוך בחינת מושגי יסוד וסוגיות מרכזיות בחקר התרגום בן-זמננו. בקורס נדון מגוון רחב של נושאים ותופעות – בלשון, בספרות ובתקשורת – מנקודת מבט רב-תחומית ובין-תרבותית, בלוויית דוגמאות מן הספרות, העיתונות, הקולנוע והטלוויזיה.

הקורס סוקר את המחקר התיאורי, התאורטי והיישומי בתחום, תוך בחינת קשרי הגומלין בין תוצר התרגום, הפונקציה שלו ותהליך התרגום עצמו. כן דן הקורס בזיקה שבין תרבות המקור לתרבות היעד, ובהשפעת האילוצים ונורמות התרגום על המתרגם ועל הכרעותיו.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏.

חלק 1

תרגום כנושא להגוּת ולמחקר

חלק 2

הבדלים בין שפות והשלכותיהם על התרגומיות

חלק 3

ערוצי תרגום ייחודיים: צפייה ודיבור

חלק 4

תרבות היעד: דינמיקה של שינויים ברב-מערכת

חלק 5

מאילוצים להכרעות

חלק 6

הגורמים המשפיעים על הכרעות המתרגם

חלק 7

מתרגום לתעביר: מעֵבֶר ללשון

ספר הקורס כולל דוגמאות תרגום מגוונות. חומר הלימוד כולל גם מקראה ובה 24 מאמרים (‏חלקם באנגלית‎)‏ וכן מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.