האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10565 יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות

10565 יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בלימודי המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ישראל גרשוני (‏אחראי אקדמי‎)‏, פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, פרופ' יוסף טובי, פרופ' ירון צור, רן שגב (‏כתיבה‎)‏; עדה כהן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ראובן אהרוני, פרופ' הרווי גולדברג, פרופ' יצחק גלוסקא, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חיים סעדון, פרופ' ירון צור, פרופ' יהודה רצהבי

הקורס מתמקד בהיבטים מרכזיים של החברה התימנית, היהודית והמוסלמית, בעיקר במאות ה-19 וה-20. בקורס נבחנים חייה של הקהילה היהודית בחברה שלא היתה נתונה להשפעתו הישירה של הקולוניאליזם המערבי, וזאת בשונה מקיבוצים יהודיים בארצות האסלאם האחרות. הקורס עוסק בתרבותם המיוחדת של יהודי תימן, שהתפתחה תוך שימור ערכים תרבותיים יהודיים עתיקים, אימוץ מאפיינים שונים מתרבות הסביבה המוסלמית והיענות לזרמים מובילים במחשבה ובספרות היהודית שהגיעו אליהם ממרכזים יהודיים אחרים. הדיון מעלה נושאים כגון: מעמדם המשפטי של היהודים; מקומם בחברה ובכלכלה של תימן; דפוסי ההנהגה שלהם והחינוך; משיחיות ותנועות משיחיות; תנועות העלייה לארץ-ישראל ולמדינת ישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1

תימן – הארץ והשלטון הזיידי

יחידה 2

הכת הזיידית והאמאמים – יסודות יחסם ליהודים

יחידה 3

יישוב, חברה וכלכלה

יחידה 4

החיים התרבותיים וחיי המשפחה

יחידה 5

משיחיות ותנועות משיחיות

יחידה 6

תמורות בתקופת השלטון העת'מאני 1918-1872

יחידה 7

עליות לארץ-ישראל עד תום מלחמת העולם השנייה

יחידה 8

עליות לארץ-ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה ועד סוף המאה ה-20

יחידה 9

יוצאי תימן בארץ-ישראל, אסופת מאמרים בעריכת בת-ציון עראקי קלורמן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏