האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10572 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים

10572 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' בן-ציון רוזנפלד, יוסף אגור, ד"ר איה ברסקי, ד"ר רז מוסטיגמן; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועץ: ד"ר רפאל ינקלביץ

מטרת הקורס לבחון את ההיבטים ההיסטוריים העיקריים בעולמם של חכמי ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, על יסוד עיון, ניתוח וביקורת המקורות העתיקים, וזאת בעזרת קריאת מחקרים בני-זמננו, ניתוחם והתייחסות לנושאים הנדונים בהם.

נושאי הלימוד


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.