האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10573 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה

10573 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' גיא מרון (‏כתיבה‎)‏, שרון נמרוד (‏ייעוץ דידקטי‎)‏, רקפת שכנר-לביא (‏עריכה לשונית‎)‏

בקורס יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ נלמדו התמורות שהתחוללו בריכוזים היהודיים השונים עקב תהליכי המודרניזציה. בקורס זה יתבקשו הסטודנטים להעמיק ידיעותיהם, ולהתמחות בתמורות שהתחוללו בקהילה היהודית בגרמניה.

הלימוד בקורס מבוסס על הספר בין ייחוד לטמיעה – יהודי גרמניה 1918-1780, מאת שולמית וולקוב (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2003‎)‏. כמו כן כולל חומר הלימוד מקראות ומדריכי למידה.

נושאי הלימוד


1 הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר א2021.