האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10578 הקולנוע הפלסטיני

10578 הקולנוע הפלסטיני‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בקולנוע או הקורס החברה הערבית בישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: מבוא לתאוריות קולנועיות.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר יעל מונק, ג'ורג' ח'לייפי, מיטל אלון-אוליניק, ד"ר אריאל שטרית (‏כתיבה‎)‏; רינה סקוטלסקי (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' ג'אד נאמן, פרופ' מיכל פרידמן, פרופ' מוטי רגב, פרופ' אלי שאלתיאל, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר מירי טלמון, ד"ר אורלי לובין, ד"ר עאדל מנאע

הקורס מציע בחינה של קולנוע לאומי, זר ומוכר כאחד, באמצעות מגוון של סרטים מתקופות שונות, החל מהקולנוע התיעודי של שנות השבעים ועד הקולנוע העלילתי של ימינו. זהו קולנוע שנוצר בידי בימאים פלסטיניים תושבי ישראל, רצועת עזה ושטחי יהודה ושומרון, או בידי בימאים פלסטינים גולים, המשרטטים מפה מורכבת של זהות לאומית בהתהוות. הסרטים מבטאים את הטראומה הלאומית (‏הנַכּבה‎)‏ ואת הטראומה האישית הנגזרת ממנה, נושא הנבחן בקורס באמצעות כלים פסיכואנליטיים. לצד העיסוק בטראומה הלאומית, דנים הסרטים גם בבעיות של המשפחה הפלסטינית, כגון היחלשות מעמד האב, תהליכי התבגרות ויחסים בין בני זוג. בנוסף הם דנים בעולם המסורתי הניצב מול המודרנה, ובתוך כך – במעמד הנשים ובמתח שבין קונפורמיזם בתוך קבוצה מוגדרת לבין חיים כאינדיבידואל בתוך החברה. במסגרת הקורס מוקדש מקום רחב להכרת היצירות הקולנועיות עצמן, לניתוחן ולהבנתן. רבים מן הסרטים הנידונים בקורס זכו בפרסים בפסטיבלים בין-לאומיים בשל איכותם הנדירה והאסתטיקה יוצאת הדופן שלהם.

חומר הלימוד

ספר הקורס, נוף בערפל (‏האוניברסיטה הפתוחה ועם עובד, 2006‎)‏

פרק 1

כרוניקה של קולנוע פלסטיני

פרק 2

מזיכרונות מדממים לזיכרונות פוריים: הקולנוע של שנות השבעים

פרק 3

על המקום והזמן: הקולנוע של מישל ח'לייפי

פרק 4

בלא מקום, בלא זמן: הקולנוע של רשיד משהראווי

פרק 5

הבית וחורבנו: הקולנוע של עלי נסאר

פרק 6

דרך ללא מוצא: הקולנוע של האני אבו אסעד

פרק 7

בין הגלות למולדת: הקולנוע של אליה סולימאן

פרק 8

האישה והבית בקולנוע הפלסטיני הנשי: הקולנוע של אבתיסאם מראענה, אנמארי ג'סאר וסוהא עראף

חומר הלימוד כולל גם מקראת מאמרים ומדריך למידה.

במפגשי ההנחיה מתקיימת צפייה מודרכת. המפגשים אינם חובה, אך מומלץ להשתתף בהם. סרטים הנידונים בהרחבה יינתנו לסטודנטים בהשאלה. סרטים נוספים עומדים לרשות הסטודנטים בספריית האוניברסיטה הפתוחה, ומקצתם יופצו גם למרכזי הלימוד ברחבי הארץ.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.