האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10585 המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים

10585 המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס אחד במדעי היהדות, או בהיסטוריה של ימי הביניים או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים או הקורס פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו או הקורס מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם מלמד, ד"ר מנחם רצון; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' שמואל הרוי

הקורס בוחן את התגבשות המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים תוך ראייתה כתוצר של המפגש הגדול בין מורשת חז"ל והמחשבה היהודית בכלל, ובין מורשת המדע והפילוסופיה היוונית, והשפעתן של גישות אסלאמיות ונוצריות בנות התקופה. הדיון עוסק בדרכי גיבושה וניסוחה של החשיבה הפוליטית בשלוש הדתות המונותאיסטיות, בנקודות המחלוקת ביניהן ובהבדלים ביחסן אל המורשת הקלאסית. הרעיונות הפוליטיים נלמדים תוך ניתוח כתביהם של הוגי הדעות המרכזיים כסעדיה גאון, יהודה הלוי, רמב"ם, יצחק אברבנל ואחרים, וניתוח הטקסטים המרכזיים כספר אמונות ודעות, ספר הכוזרי, מורה נבוכים ועוד.

נושאי הלימוד העיקריים הם היחסים בין ההקשרים הפוליטיים של התורה וההלכה לבין ההקשרים הפוליטיים של הפילוסופיה, ההקשר הפוליטי של הנבואה ושל תורת ההתגלות, אופיו המדיני של האדם והמתח שבין פרישות לחברה, חוק אנושי מול חוק אלוהי, שאלת המשטר האידיאלי, והמשיחיות כתופעה פוליטית.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.