האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820

10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה או קורס בהיסטוריה של העת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תרבות, חברה ודת: יהודי פולין.

פיתוח הקורס: ד"ר מירה יונגמן, פרופ' יוסי גולדשטיין; ד"ר עמוס כרמל (‏תרגום‎)‏; אהובה קרן, ד"ר ורד זילבר-ורוד, מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אלון גל

יועץ בכיר: פרופ' לויד גרטנר

הקורס דן במאפייניה העיקריים של יהדות ארצות-הברית, ועומד על ההתפתחויות ההיסטוריות העיקריות שחלו ביהדות זו בשנים 1950-1820.

נושאי הלימוד

הקורס מבוסס על הספר החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות מאת מ' קצבורג-יונגמן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏ הכולל תעודות היסטוריות, על אסופת מאמרים ועל מדריך למידה המקשר בין חומרי הלמידה השונים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכותב עבודה סמינריונית בקורס זה מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות הברית (‏10347‎)‏.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.