האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים יסודות שפת האמנות החזותית,2 מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

הקורס עוסק בהיסטוריה של התרבות החזותית והעיצוב הישראלי-יהודי, החל מראשית המאה העשרים ומדגים את קשריה של התרבות החזותית עם תהליכים תרבותיים שעברו על החברה היהודית בימי היישוב והמדינה. במסגרת הקורס תערכו היכרות עם מפעלם של מאיירים, מעצבים, צלמים ואמנים שבעבודתם האמנותית היו שותפים לעיצוב הזהות והמרחב הישראליים, ושותפים בביסוס של תפיסות אידיאולוגיות, מיתוסים ונרטיבים דומיננטיים.

הקורס יקנה לסטודנטים כלים לניתוח ופרשנות ביקורתית של סמלים ודימויים גרפיים המוכרים להם מהתרבות הישראלית-יהודית המקיפה אותם.

בקורס תינתן גם הכנה לבחירת נושא לכתיבה של עבודה סמינריונית וכתיבה של הצעת מחקר.

מפגשי הקורס מתקיימים בזום.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.