האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים יסודות שפת האמנות החזותית,2 מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אליק מישורי (‏כתיבה‎)‏; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' מוטי רגב

יועצים: פרופ' דבורה ברנשטיין, ד"ר איילת כהן, פרופ' דוד דה פריס, ד"ר שלום צבר

הקורס עוסק בדימויים חזותיים, המבטאים כמה מהרעיונות הציוניים המוכרים בתרבות הישראלית. הוא סוקר את ההיסטוריה של העיצוב הישראלי-יהודי, תוך אזכור אופי הוועדות הציבוריות שהורכבו כדי להנחות את האמנים ביצירתם. הקורס מדגים את קשריה של אמנות העיצוב הישראלית-יהודית עם תהליכים ואירועים האופייניים לחברה ולתרבות הישראלית-יהודית. מטרת העל של הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים לניתוח כמה מהסמלים והדימויים הגרפיים המוכרים להם מהתרבות הישראלית-יהודית המקיפה אותם. לימוד הקורס יקנה לסטודנטים הבנה ושליטה בתהליכים המורכבים של מלאכת התרגום של רעיונות למונחים חזותיים.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.