האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10611 מבוא למחשבה מדינית

10611 מבוא למחשבה מדינית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר דניס שרביט, טל פירסט (‏אסיסטנטית‎)‏, עליזה קורנשטיין (‏מדריך למידה‎)‏; קארין אליהו (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלה בלפר, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' אברהם יסעור, נעמי זוסמן

מחשבה מדינית היא הגות המעלה תהיות ורעיונות הנוגעים לתופעות פוליטיות, אקטואליות והיסטוריות. בעיקר מבקשת המחשבה המדינית לעמוד על טיבה של המדינה, על הצדקת קיומה ועל איתור מסגרת חברתית-מדינית הולמת לאדם ולטיבו.

מטרת הקורס לערוך היכרות ראשונית עם תחום המחשבה המדינית ועם התפתחות הרעיון המדיני, מימי קדם ועד ימינו, דרך ניתוח טקסטים של מספר הוגים נבחרים, שהגותם מהווה ציון דרך מרכזי בהבנת התפתחות הרעיון המדיני.

חומר הלימוד מבוסס על שתי מקראות שכותרתן מבוא למחשבה מדינית. המקראה הראשונה כוללת קטעי מקור נבחרים מאת הוגים מרכזיים בתולדות המחשבה המדינית, והמקראה השנייה כוללת מאמרים על ההוגים הללו. מדריך הלמידה נועד לשמש אמצעי עזר ללימוד המקראה.2

נושאי הלימוד


1 קורס השלמה נדרש לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

2 בכל סמסטר יילמדו רק חלק מן ההוגים המופיעים במקראה.