האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10612 תקשורת המונים בישראל

10612 תקשורת המונים בישראל‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא ללימודי תקשורת.1

פיתוח הקורס: פרופ' אורן סופר

יועצים: פרופ' תמר ליבס, פרופ' מוטי רגב, פרופ' דב שנער, ד"ר ז'רום בורגון, ד"ר אורן ליביו, ד"ר אורן מאיירס, ד"ר חנן נוה

הקורס בוחן את התפתחות התקשורת בישראל ככלי להבניית לאומיות מצד אחד, וכאמצעי להתחברות אל העולם מצד שני. במסגרת הקורס תשורטט מפת התקשורת בארץ, ויזוהו תהליכים ותמורות שעברו עליה מאז הקמת המדינה.

נושאי הלימוד

  • העיתונות הכתובה

  • הרדיו בישראל

  • הטלוויזיה בישראל

  • הלשון והרטוריקה של אמצעי התקשורת

  • הקהל של תקשורת המונים: דפוסי חשיפה והתנהגות

חומר הלימוד

  • יחידות לימוד על העיתונות המודפסת, הרדיו הטלוויזיה והאינטרנט

  • שתי מקראות של מאמרים בעברית


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.