האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית

10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום וד"ר רביד דורון (‏ראשי צוות הפיתוח‎)‏; עדנה כהן וד"ר יעל לביא אבנון (‏תרגום‎)‏; ד"ר רביד דורון ועדנה כהן (‏עריכה מדעית‎)‏; ענת אראל-גפני (‏עריכת תרגום וריכוז פיתוח‎)‏

הקורס הוא קורס שנתי שנועד להעניק לסטודנטים ידע בסיסי בפיזיולוגיה של ההתנהגות, כלומר – בחלקה של מערכת העצבים בקביעת ההתנהגות. תחום זה, השייך למדע העצב (‏Neuroscience‎)‏, משלב את שיטות המחקר של הפסיכולוגיה הניסויית ושל הפיזיולוגיה הניסויית.

חומר הלימוד

הספר הפיזיולוגיה של ההתנהגות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏, שהוא תרגום של הספר:

N.R. Carlson, Physiology of Behavior, 9th ed. (‏Allyn & Bacon, 2007‎)‏

בספר חמישה חלקים. החלק הראשון עוסק ביסודות: ההיסטוריה של התחום, המבנה והתפקוד של נוירונים, תקשורת עצבית, נוירואנטומיה ושיטות מחקר. החלק השני עוסק בתשומות ובתפוקות: מערכות החושים והמערכת המוטורית. החלק השלישי דן בהתנהגות ספציפית למין: שינה, רבייה, התנהגות רגשית, אכילה ושתייה. החלק הרביעי עוסק בלמידה ובשכחה. החלק החמישי דן בתקשורת מילולית ובהפרעות נפשיות. למרבית פרקי הספר נלווה מדריך למידה ובו הבהרות ושאלות לתרגול.

תוכנות מולטימדיה: 1. יסודות ביולוגיים של ההתנהגות. בתוכנה חמישה פרקים, העוסקים בפעילות עצבית, באנטומיה של מערכת העצבים המרכזית, בשיטות מחקר, בתפיסה חזותית ומעגלי בקרה ובתכנון של תנועה. 2. תוכנה הכוללת הדגמות ושאלות (‏בהוצאת המהדורה המקורית באנגלית‎)‏.